בה"מעריכה

  1. ברכת המזון.
  2. בית המקדש.

ראו גםעריכה