בה"כעריכה

  1. בלי הגבלת הכלליות.
    הערה שיכולה להמצא בהוכחה לוגית אשר אומרת כי ההנחות שבוצעו במהלך הפתרון אינן משפיעות על כלליות התוצאה.

תרגוםעריכה