בדר"כעריכה

  1. בדרך כלל.
  2. ב-ד רב כהנא- ארמית בשל רב כהנא.