בדא"חעריכה

  1. בדיבור אחד.
  2. בדרך אחרת.
  3. בדרך אחת.