בָּדָ"מעריכה

  1. בית דין משמעתי.
  2. בית דין מיוחד.