ב"תעריכה

  1. בן תורה
  2. בל תשחית
  3. בעל תשובה (חוזר בתשובה)
  4. בית תפילה
  5. בלתי תלוי