ב"פעריכה

  1. בי"ת פעמים. שתי פעמים. וכך ג"פ ד"פ וכה הלאה.
  2. בנק פועלים.