ב"דעריכה

  1. בית דין.
  2. בן דוד.
  3. בן דעת.
  4. בסיעתא דשמיא.
  5. בעל דבבו (-שונא בארמית).
  6. בעל דבר.
  7. בעל דין.
  8. בעל דעת.
  9. בעל דקדוק.
  10. ברח דודי (תהלים ח, יד).