אפן (שורש)


  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. א־פ־ן א - מהמילה אֹפֶן.
  2. א־פ־ן ב - מהמילה אוֹפַן.