אע"פעריכה

  1. אף על פי.
  • צירוף זה תמיד יבוא עם מילת שעבוד;ש-.

ראו גםעריכה