אֵיתָ"ן עריכה

  1. אל"ף, יו"ד, תי"ו, נו"ן. ארבעת האותיות המשמשות לכתיבת שורשים בזמן עתיד.