אין הנדון דומה לראיה

אֵין הַנִּדּוֹן דּוֹמֶה לָרְאָיָה עריכה

  1. הראיה שהובאה אינה שייכת לנושא שדנים בו ואינה מוכיחה או מפריכה את הטענה.
    • "אמר רבי יוסֵי: אין הנדון דומה לראיה: בשר שניטמא באב הטומאה עם הבשר שניטמא בוולד הטומאה– שניהם טמאים." (תוספתא/פסחים/א)

מקור עריכה

  • מן התלמוד.