ערך חלקי
בערך זה הושקעה עבודה והוא עשוי להיות תוספת ראויה למילון, אך במצבו הנוכחי הוא אינו עומד בדרישות הסף של ויקימילון. יוצר הערך (או כל ויקימילונאי) מתבקש לשפר את הערך לפי ההנחיות.


ראשי תיבות "אחר דרישת שלום וטובתו." קיצור זה מופיע במקומות שונים, כגון תשובות ציץ אליעזר, חלק ה, סימן טו; פרחי כהונה מסכת פסחים דף מז עמוד ב; ושו"ת חדות יעקב חלק חושן משפט סימן ד.