אֶהַחְרֵ"עַ עריכה

  1. א,ה,ח,ר וע. האותיות הגרוניות בעברית הגורמות לשינויים בניקוד ובהגייה, עקב חוסר יכולתן לקבל דגש.