אהחר"ע

אֶהַחְרֵ"עַעריכה

  1. א,ה,ח,ר וע. האותיות הגרוניות בעברית הגורמות לשינויים בניקוד ובהגייה, עקב חוסר יכולתן לקבל דגש.