אהחע"ר

אהחע"רעריכה

  1. א', ה', ח', ע' ור'.
    חמש האותיות הגרוניות שאין שמים בהן דגש.