אהבה מקלקלת את השורה

אַהֲבָה מְקַלְקֶלֶת אֶת הַשּׁוּרָהעריכה

  1. אהבה יתרה מוציאה את האדם מגדרו, גורמת לו לנהוג שלא כשורה.
    • אמר רבי שמעון בר יוחאי: אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה (בראשית רבה, וירא, פרשה נה, סימן ח).


מקורעריכה

"וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו אר"ש בן יוחאי אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה אהבה מקלקלת את השורה דכתיב וישכם אברהם בבוקר וגו' ולא היה לו כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה שנא' (במדבר כב) ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו ולא היה לו כמה עבדים אלא שנאה מקלקלת את השורה אהבה מקלקלת את השורה שנאמר (בראשית מו) ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו וכי לא היה ליוסף כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה שנאה מקלקלת את השורה דכתיב (שמות יד) ויאסור את רכבו ולא היה לו כמה עבדים אלא שנאה מקלקלת השורה" (בראשית רבה, וירא, פרשה נה, סימן ח).

ראו גםעריכה