אדם קרוב אצל עצמו

אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹעריכה

  1. אין מקבלים עדות של אדם המרשיעה אותו.
  2. בהשאלה טבע האדם לדאוג לטובת ענייניו הפרטיים.
    • "אדם קרוב אצל עצמו, אדם בתוך עצמו הוא גר" ("אדם בתוך עצמו", שלום חנוך).

מקורעריכה

  1. מקור הפתגם בתלמוד הבבלי: ”רבא אמר: אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע“ (בבלי, מסכת סנהדריןדף ט, עמוד ב).

ראו גםעריכה