אדם לאדם זאב

אָדָם לְאָדָם זְאֵבעריכה

  1. האדם מעצם טבעו מתנכר לזולת ונוהג באכזריות המאפיינת חיות טרף.

מקורעריכה

  1. תרגום שאילה מלטינית: homo homini lupus est. אימרה של מחבר האפיגרמות האנגלי ג'ון אוֹאֶן (1560–1622 לערך). מבוססת על אימרה של מחבר הקומדיות הרומי פלאוטוס (254–184 לפנה"ס): lupus est homo homini, non homo ("אדם לאדם זאב, ולא אדם").[1]

תרגוםעריכה

סימוכיןעריכה

  1. גדליה אלקושי, אוצר פתגמים וניבי לאטיניים, תשמ"ב.