אג"סעריכה

  1. אגודת סטודנטים.
  2. (צה"ל) אזור גאוגרפי-סטטיסטי.
  3. (צה"ל) איתור, גילוי, סימון.

סימוכיןעריכה

  1. צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.