אבק של לשון הרע

(הופנה מהדף אבק לשון הרע)

אָבָק שֶׁל לָשׁוֹן הָרַע

עריכה
  1. עבירה קלה יחסית, הנכללת באיסורי לשון הרע.
    • גם הנמנעים מדיבור מפורש בגנות חבריהם, לעתים נכשלים בעבירות של אבק לשון הרע - למשל, בדיבור לשון הרע במרומז או בעקיפין.

מקור

עריכה
  • "ארבע אבקות הן: אבק רבית, אבק שביעית, אבק עבודת כוכבים, אבק לשון הרע... אבק לשון הרע - לא ישא אדם ויתן בטובתו של חברו, מפני אבק לשון הרע" (תוספתא עבודה זרה א ד)

מידע נוסף

עריכה
  • המילה "אבק" בהקשר זה, רומזת לעבירה שאינה כה חמורה. הצירוף "אבק של" במשמעות זו נפוץ גם לגבי עבירות נוספות: "אבק גזל", "אבק עבודה זרה", "אבק דיבה", וכו'.
תיאור נפוץ שמשמעותו הפוכה הוא "עבירה גמורה". כגון: "גזל גמור", "עבודה זרה גמורה". כלומר, מעשה העובר באופן מוחלט על האיסור המדובר.


השורש אבק ב

ראו גם

עריכה