אָבִי"בעריכה

  1. איכות, בטיחות, ידע, בּוּ"ם (בקרה וּמעקב).
  2. איכות, ביקורת, ידע מבצעי ובטיחות.