אַבטָ״םעריכה

  1. (צה"ל) האגף הביטחוני־מדיני.

סימוכיןעריכה

  • צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.