פתיחת התפריט הראשי

אבח"רעריכה

(רפואה) ארוע ביולוגי חריג.