אבהע"ז

אבהע"זעריכה

  1. (ארון הספרים היהודי) אבן העזר. (שם מקום בתנ"ך, ובהלכה שם החלק העוסק בדיני אישות מתקופת הטור והשולחן ערוך).

ראו גםעריכה