פתיחת התפריט הראשי

אבהע"זעריכה

  1. (יהדות) אבן העזר.