אַבדָ״שעריכה

  1. (צה"ל) אבזְרי דיבור ושֵמע.

סימוכיןעריכה

  1. צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.