אב"שעריכה

  1. אבינו שבשמיים.
  2. אבן שושןמילונאי הנודע).