אַבָּ״ךעריכה

  1. (צה"ל) אטומי ביולוגי כימי.

גיזרוןעריכה

  • התיבה 'אטומי' הוחלפה ב'גרעיני', אך ראשי התיבות נשארו "אב״ך".

צירופיםעריכה

סימוכיןעריכה

  • צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.