אָבָ״טעריכה

  1. (צה"ל) אב טיפוס.

מילים נרדפותעריכה

סימוכיןעריכה

  • צה"ל: אגף המבצעים - חטיבת תוה"ד, מילון הקיצורים וראשי התיבות (קישור), 2010.