אַ"שׁעריכה

  1. אי-שוויון.
  2. אימון שדה.
  3. אדר שני.
  4. אבינו שבשמים.
  5. אנשי שלומנו.
  6. איש שלום.
  7. אמר שם.
  8. ארמית שומרונית.