א"עעריכה

  1. אנציקלופדיה עברית.
  2. את עצמו.
  3. אוניברסיטה עברית.