א"זעריכה

  1. אין זה
  2. את זה
  3. (ארון הספרים היהודי) אור זרוע (ספר)
  4. אי־זוגי
  5. אדוני זקני
  6. (יהדות) אדרא זוטא