א"ב א"ב וא"ב

א"ב א"ב וא"בעריכה

  1. אחד בתורה, אחד בנביאים ואחד בכתובים.